Skanlab 25 Bodywave®

Ett ovärderligt komplement vid behandling av inflammation eller skador i ligament ,senor och muskler osv….

Skanlab 25 Bodywave® skapar en optimal, lokal och djup värme, som omedelbart ökar den
lokala cirkulationen, lindrar smärtan, förbättrar vävnadens elasticitet och därmed förbättrar rörligheten.

Den djupgående värmen och den därmed sammanhängande stimuleringen av nervfibrerna och ökningen av nervledningshastigheten leder till en smärtlindring och därmed lindring hos patienterna. Därmed förblir värmen (temperaturökning i vävnaden 1,2 till 1,6 C˚) minst 45 min i behandlingsregionen. Det är en effekt, som uppfattas, som mycket angenäm av patienten.

Behandlingstiden beror i allt väsentligt på vävnadsdjupen och är i genomsnitt 4 till 6min lång. Vid tjockare vävnadsskikt (tex lår) kan den vara upp till 10min. Storleken på den vävnadsyta som ska värmas upp bestäms av 3 olika stora elektroder, där användaren väljer vilken som ska sättas in i behandlingen.

Den spontana djupvärmen leder till att blodkärlen expanderar (vasodilatation) och ämnesomsättningen (metabolismen) därmed ökar och att den kollagena vävnaden blir mer elastisk. Även muskeltonus sjunker genom den lokala värmeappliceringen. Därigenom dämpas smärtan.