Vanliga besvär

Smärta kan uppstå genom att samspelet mellan muskler och leder ej fungerar optimalt. Anledningarna kan vara många: Överbelastning, avsaknad av motion, ergonomi eller allmän olust och stress.