Vad är Naprapati?

En manuell behandlingsform för bättre funktion och rörlighet i hela kroppen

En Naprapat arbetar främst med händerna. Oftast behandlas både leder och muskler med manipulation, mobilisering, massage och stretching. Detta för att nå en förbättrad funktion och rörlighet. Vid behov används olika typer av elektromedicinsk behandling och akupunktur.

Ordet Naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande. Naprapati=korrigera orsak till lidande.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell medicin.